Välkommen

Alla föds som en oslipad diamant och formas under hela sitt liv till en unik briljant. Varje erfarenhet, varje utbildning, varje upplevelse skapar nya fasetter på briljanten.

Varje sten behöver en passande, vacker ram och varje människa behöver sin rätta plats - i arbetslivet, i familjen, i samhället.  Vi letar efter en plats, där vi kan visa vår fulla styrka och bidra mest.

 Glöm inte att diamanter är det hårdaste materialet som förekommer i naturen.

maria@agashina.com

LinkedIn